Pesan Memesan

Sekian lama kita didedahkan dengan pengurusan kewangan secara konvensional yang terlibat secara langsung dengan RIBA’. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada instrument-instrumen pengurusan kewangan berlandaskan Syariah. Namun masih terdapat juga daripada kita terlepas pandang daripada penguasaan sistem kewangan konvensional.

* Kita ada Bank berlandaskan Syariah…sudahkah anda beralih kepadanya
* Kita ada Takaful berlandaskan Syariah…sudahkah anda dapatkannya
* Kita ada pelaburan berlandaskan Syariah…mengapa tidak menyertainya.
* Kita ada pinjaman berlandaskan Syariah…dah buat pinjaman?

Jika kesemua pengurusan kewangan anda menjurus kepada Islamik..Alhamdulillah.. semuga rezki anda beroleh keberkatan.

Konsep pelaburan sambil menyimpan untuk masa depan dari Dana Islamik Unit Trust ini dilulus oleh Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Skuriti dan dipantau oleh Jawatankuasa Syariah IBFIM (Islamic Banking and Finance Institute Malaysia Sdn Bhd)

Keuntungan dan kebaikan yang ditawarkan :

* Pengagihan keuntungan(hujung tahun) antara 10% - 30%
* Pertumbuhan modal 2 kali setahun berdasarkan perubahan harga unit.
* Pemberian Insurans/Takaful percuma berdasarkan nilai pelaburan(dana tertentu)
* Banyak lagi kebaikannya.
_____________________________________________

Isnin, 6 April 2009

Jenis-jenis Dana

Jenis-jenis Unit Amanah Berlandaskan Islam Yang Terdapat Didalam Public Mutual:

Dana pendapatan (Income Fund): Melabur dalam sekuriti pendapatan tetap dan saham yang menghasilkan dividen yang besar dengan harapan akan membayar sebahagian besar daripada pulangan. Sesuai untuk pelabur yang mencari pendapatan dan sedikit pertumbuhan dengan risiko yang rendah.
Contoh dana: Public Islamic Dividend Fund (PIDF), Public Islamic Asian Dividend Fund (PIADF)

Dana pertumbuhan modal (Capital Growth Fund): Melabur terutama sekali dalam saham dengan harapan akan memaksimumkan pertumbuhan modal dalam jangka masa panjang (iaitu melalui harga unit yang lebih tinggi). Paling diminati oleh pelabur yang suka kepada risiko tinggi dan berminat terhadap pengumpulan modal.
Contoh dana: Public Islamic Equity Fund (PIEF),Public Islamic Opportunities Fund (PIOF),Public Asia Ittikal Fund (PAIF),Public Ittikal Fund (P Ittikal), Public Islamic Select Treasure Fund(PISTF)

Dana terimbang (Balanced Fund): Mempunyai tiga objektif: pendapatan, kenaikan nilai sederhana dan pemeliharaan modal. Pelaburan dibuat dalam pelbagai kategori aset yang merangkumi saham, sekuriti pendapatan tetap dan wang tunai. Kepelbagaian yang baik dan sesuai bagi pelabur yang mencari pelaburan selamat di mana risikonya lebih rendah dan menghasilkan pulangan yang sederhana. Dana ini akan diberi TAKAFUL percuma mengikut nilai pelaburan kita.
Contoh dana: Public Islamic Balanced Fund, Public Islamic Asia Balanced Fund

Dana bon (Bond Fund): Melabur hanya dalam sekuriti pendapatan tetap seperti bon dan instrumen pasaran wang jangka pendek. Semua dana bon tertakluk kepada risiko kadar faedah dan kebanyakannya tertakluk kepada risiko kredit atau risiko mungkir penerbit sekuriti.
Contoh dana: Public Islamic Bond Fun (PI BOND),Public Islamic Enhanced Bond Fund (PIEBF)


Dana pasaran wang (Money Market Fund): Melabur hanya dalam instrumen pasaran wang jangka pendek seperti bil perbendaharaan, sijil deposit boleh niaga dan penerimaan jurubank, dengan tempoh kematangan kurang dari 90 hari. Oleh kerana dana dilaburkan dalam instrumen pasaran wang, pulangan yang diterima, walaupun kecil, pada amnya lebih menarik jika dibandingkan dengan deposit simpanan. Sesuai untuk pelabur yang mahu kecairan dalam pelaburan dan menjadi tempat sementara untuk menyimpan dana sebelum melabur dalam dana lain.
Contoh dana: Public Islamic Money Market Fund

Dana-dana yg disebutkan diatas diuruskan berlandaskan prinsip Syariah; pelaburan dibuat dalam saham dan sekuriti pendapatan tetap dan tidak merangkumi saham tidak halal dan instrumen pasaran wang berfaedah.

Hot Line : 0139342387/0134205523
Email : samanis@hotmail.com/syamina2003@yahoo.com

0 Mesej anda:

Hantarkan pertanyaan kepada kami.

Berminat: Sebagai Pelabur
Sebagai Agen UTC
Nama:
Email:
No. Tel:
Alamat:
Pertanyaan:

Create a web form here

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP